חדש! השפעת לידה בסיכון של תאומים על ההתנהגות האמהית- מבט גנטי


ממצאים ממחקר התאומים הישראלי

הורות היא תהליך דינאמי שנבנה מאינטראקציות רגעיות בין ההורה וילדו, והיא התנהגות שמושפעת מגורמים רבים הקשורים הן להורה והן לילד. אחד הגורמים שייתכן שמשפיע על התנהגות ההורית כלפי הילד, הוא רמת הסיכון בלידתו.

הורים לתאומים וודאי יודעים כי הריון של תאומים נחשב תמיד כהריון בסיכון, בין היתר בגלל האפשרות ללידה מוקדמת ומשקל הגוף הנמוך המאפיינים תינוקות פגים.

לידה של תינוק פג או תינוק במשקל נמוך מהווה לחץ משמעותי להורים רבים. אימהות לתינוקות פגים דיווחו על חרדה לגבי היבטים רבים בבריאות הילד, גם חודשים רבים לאחר שחלפה התקופה הקריטית. במחקרים ארוכי טווח נוספים נמצאה חרדה אצל אימהות אלה לאחר 3 שנים וגם לאחר 6 שנים.

מתוך המשפחות המשתתפות במחקר התאומים הישראלי, 31.4% מהתאומים נולדו פגים (שבוע 36 ומטה), ומתוכם 10.1% מהתאומים נולדו בסיכון גבוה במיוחד (שבוע 32 ומטה).

האם החרדה שהאם חווה משפיעה על ההתנהגות כלפי ילדה? ישנם מחקרים הטוענים כי חרדה ממושכת כזו יכולה לפגוע ביכולת של האם לתקשר ברגישות עם הילד. מנגד, מחקרים אחרים לא מצאו קשר בין סיכון בלידה להתנהגות האם במהלך אינטראקציה בין האם לילד. אפשר לראות שאימהות שונות מגיבות באופן שונה לגורמי הסיכון, אך איך אפשר להסביר את השונות הזו?

ממצאים עדכניים מצביעים על הסבר בעזרת גורם גנטי- גן שנקרא DRD4. זהו גן בעל תפקיד חשוב במסלול הדופמין, שהוא מוליך עצבי במוח. הגן הזה מופיע בצורות שונות באוכלוסייה, כאשר השוני בין הצורות הוא מספר חזרות הנוקלואוטידים (אבני הבניין שמרכיבות את הדנ"א). הצורות הנפוצות באוכלוסייה הן הצורות בעלות 4 חזרות ובעלות 7 חזרות.

מחקרים שונים מראים כי יש קשר בין הימצאותו של הגן בצורתו בעלת 7 חזרות לוויסות השפעות סביבתיות. למשל, באחד המחקרים קידמו סביבה הורית תומכת עבור ילדים בעלי בעיות התנהגות. רק עבור ילדים שנושאים את הגן בעל 7 החזרות, נראה שיפור בבעיות התנהגות בעקבות קידום התנאים הסביבתיים.

מחקר התאומים הישראלי בדק את ההתנהגות של אימהות לתאומים בני 3.5, במהלך אינטראקציית משחק בין האם והילד, וכן בעזרת שאלונים שמילאה האם. ההתנהגות האימהית נבדקה כתלות בשני גורמים: גורמי סיכון בלידה ובגורם הגנטי- צורת הגן DRD4.

תוצאות המחקר מראות שעבור אימהות שלא נושאות את צורת הגן בעלת 7 חזרות, נצפתה אותה רמת רגישות בהתנהגות כלפי הילד בכל רמה של סיכון בלידה (נמוך, בינוני, גבוה). לעומת זאת, עבור אימהות שכן נושאות את הגן בעל 7 החזרות, נצפתה תופעה מעניינת: אימהות שחוו לידה בגורמי סיכון גבוהים הראו התנהגות ברגישות נמוכה כלפי ילדיהן, ואילו אימהות שחוו לידה בגורמי סיכון נמוכים הראו התנהגות ברגישות גבוהה כלפי ילדיהם.

ממצאי הניסוי מצטרפים למחקרים רבים המדגימים את חשיבותו של צורת הגן בעלת 7 חזרות בוויסות השפעות הסביבה- אימהות בעלות הגן בצורה זו היו יותר רגישות להשפעות הלידה בגורמי סיכון מאשר אימהות אחרות, לשני הכיוונים. הדבר מתאר את התהליך הדו צדדי בין גורמי סיכון סביבתיים ורגישות גנטית של ההורה שיוצרים הבדלים אינדיבידואליים ביכולת ההורה לאינטראקציה רגישה עם ילדו.

 

מתוך:

Fortuna K, van Ijzendoorn MH, Mankuta D, Kaitz M, Avinun R, Ebstein RP, Knafo A (2011). Differential genetic susceptibility to child risk at birth in predicting observed maternal behavior. PLoS One, 6 (5).