יחסים בין תאומים


 

יחסים בין תאומים

השוואה בין תאומים זהים, תאומי אחווה ואחים שאינם תאומים

ממצאים ממחקר התאומים הישראלי

בימים אלה עומדות להתפרסם תוצאות המחקר הגדול ביותר שנערך אי פעם, למיטב ידיעתנו, על יחסים בין תאומים, כולו בהשתתפותכם - בני משפחות מחקר התאומים הישראלי. אנו שמחים לצרף כאן תקציר של התוצאות שיתפרסמו בכתב העת Family Science.

על אף השכיחות העולה של לידות תאומים, וההשפעה הייחודית של תאומות על התפתחות הילד ועל תפקוד המשפחה, היחסים בין התאומים לא נחקרו בהיקף רחב. אמנם בתחום הגנטיקה ההתנהגותית (וגם אצלנו) נערכו מחקרי תאומים רבים בשל הקרבה הגנטית שלהם, אך נערכו מעט מחקרי תאומים שמתמקדים ביחסים בין התאומים כסוג מיוחד של קשרי-משפחה ובהקשר החברתי הייחודי להם.

ניתן לשאול שאלות רבות על היחסים בין התאומים – האם תאומים יותר תלויים אחד בשני מאשר אחים שאינם תאומים? האם הם רבים בתדירות גדולה יותר? האם הם בתחרות גדולה יותר על תשומת לב ההורים מאשר זוג אחים שאינם תאומים?

עד עתה השתתפו במחקר התאומים הישראלי (מ.ת.י) כ-1500 משפחות. על סמך 1281 שאלונים שמילאו אמהות לתאומים בני 3, התמקדנו ביחסים שונים בין התאומים: יחסי קונפליקט, קרבה, יריבות ויחסי תלות, וכיצד יחסים אלה משתנים בהתאם לזהות התאומים – תאומים "זהים" גנטית או תאומי אחווה ("לא-זהים").

 

מעט רקע על יחסי תלות הדדית, יחסי יריבות ותחרות בקרב תאומים

האח התאום הוא בעצם אח בן אותו הגיל בדיוק, ונוכחותו מתמדת- דבר שהופך אותו משמעותי בחייו של התאום השני, לטוב ולרע. עבור חלק מהתאומים, הימצאותו התמידית של התאום השני מהווה פונקציה תומכת ומרגיעה, כך שמתפתחת תלות הדדית. כאשר התלות הזו קיצונית היא עשויה להגביל את היכולת לפתח זהות עצמאית. תופעה מעניינת הקשורה לתאומים היא פיתוח של "שפה סודית", ייתכן וזו נוצרת כאשר הקשר ביניהם הדוק במיוחד.

היבט נוסף שקיים ביחסי משפחה, הוא יריבות ותחרות בין אחים. יתכן שתופעה זו בולטת יותר בקרב תאומים, שכן מכיוון שהתאומים בני אותו הגיל, התאום השני מהווה מקור תמידי להשוואה. כבר מהרחם התאומים מתפתחים זה לצד זה, עליהם להתחלק במשאבים מוגבלים, וכבר משלב זה הם חשופים באופן תדיר להשוואות הדדיות. ההשוואות התדירות ביניהם יכולות לדחוף לתחרותיות, כאשר הן נעשות על ידי הורים ואחים, אפילו בהיסח דעת.

תוצאות

יחסי קרבה ותלות: ראשית חשוב לציין כי בממוצע הראו זוגות התאומים (מכל הסוגים) רמה גבוהה מאד של קירבה. בהשוואה בין תאומים זהים לתאומי אחווה מאותו מין, נמצאו יותר יחסי קרבה ותלות אצל התאומים הזהים. האם תאומים הם מיוחדים? בנוסף, אצל תאומי אחווה נמצאו יותר יחסי קרבה ותלות לעומת זוגות אחים לא תאומים.

יחסי קונפליקט ויריבות: לא נמצא הבדל ביחסי קונפליקט ויריבות בין תאומים זהים לבין תאומי אחווה. לעומת זאת נמצאו פחות יחסי יריבות בקרב תאומי אחווה מאשר בקרב זוגות אחים שאינם תאומים  (עם הפרש גילאים קטן).

הממצאים מדגימים שלא רק השיתוף הגנטי מבדיל את יחסי התאומים מיחסי אחים אחרים, אלא שההתפתחות יחדיו מפתחת יחסי קירבה, ביטחון וקבלה של צרכי האחר- גם כשהם מצויים בקונפליקט עם צרכי העצמי.

יחסים בין תאומים והקשר למין התאומים: בהשוואה בין תאומי אחווה זהי מין לתאומי אחווה שוני מין- בתאומים זהי מין נמצאו פחות יחסי תלות ויותר יחסי יריבות וקונפליקט. כנראה שתאומים מאותו מין דורשים צרכים דומים מהוריהם, מה שמגביר את המאבק על המשאבים המשותפים. בנוסף, הורים נוטים לעשות יותר השוואות בין ילדים דומים זה לזה (כמו תאומים מאותו מין), העשויות להגביר את התחרותיות בין התאומים באופן עקיף.

בתאומי אחווה- בקרב זוגות בנות נמצאו יותר יחסי קרבה ופחות יחסי קונפליקט לעומת זוגות בנים.

בתאומים זהים- בקרב זוגות בנים נמצאו יותר יחסי תלות לעומת זוגות בנות. אולם, מחקרים שנערכו על זוגות של תאומים זהים מתבגרים, מראים שדווקא אצל תאומות בנות התלות גבוהה יותר! כנראה שתלות זו אצל בנות מופיעה בגיל מאוחר יותר.

 

לסיכום, מחקר זה מדגיש את הצורך להתחשב ביחסיהם המיוחדים של התאומים, ולמצוא את הגורמים המשפיעים על יחסים אלה. הבנה טובה של היחסים בין התאומים יכול לעזור בתהליך קבלת ההחלטות הקשורות להתפתחות התאומים. למשל, בכוונתנו להעמיק את המחקר בנושא ההפרדה בין תאומים בבתי ספר ולראות את האופן שבו היא קשורה ליחסים בין התאומים ולהסתגלות שלהם.

מה הלאה? בקרוב אנו מתחילים לנתח את נתוני מחקר גיל 5, כאשר אנו צפויים להגיע למשפחה ה-1000 בקרוב! גם בגיל 3 וגם בגיל 5 בדקנו במעבדה להתפתחות חברתית את מידת האלטרואיזם בין תאומים. לאחרונה התחלנו לבדוק זאת גם בתאומים בני 6, ובקרוב, בקבוצה של זוגות בני 7, נבדוק גם את אופן שיתוף הפעולה בין התאומים. הרבה מאד עבודה לפנינו - ותודה לכולם על שיתוף הפעולה המיוחד!

מבוסס על:

Twin Relationships: A Comparison across Monozygotic Twins, Dizygotic Twins, and Nontwin Siblings in Early Childhood. Keren Fortuna, Ira Goldner, and Ariel Knafo, (2011). Family Science