מיהו התאום הדומיננטי? ממצאים ממחקר התאומים הישראלי


אם יש לכם זוג תאומים, שאלו את עצמכם מיהו הדומיננטי ביניהם. האם זהו התאום שנולד ראשון? האם זהו
אוהב להגיד לתאום האחר מה לעשות בדרך כלל קובע לתאום האחר במה ישחקו
לעיתים קרובות נוטה להיות השולט ביניהם

זהו אחד המדדים ליחסי תאומים שאנו משתמשים בהם במחקר התאומים הישראלי (מ.ת.י.). אמנם, כל זוג הוא סיפור מיוחד בפני עצמו, אך מהממצאים הראשוניים שלנו אנו כבר מוצאים ממצאים מעניינים, המעידים על חוקיות משמעותית באופן שבו מתרחשת הדומיננטיות בין שני התאומים, כפי שסיפרו לנו עליה הורים ל200 זוגות תאומים בני שלוש בשאלונים. ניתן כבר עתה לסכם כמה מהממצאים המרכזיים שלנו:

artilce2

1. בתאומים לא-זהים יש ברוב המקרים תאום אחד יותר דומיננטי. כפי שניתן לראות בתרשים הראשון, ברוב המכריע של זוגות התאומים הלא-זהים בני מין שונה (73%) יש תאום או תאומה שהוא יותר דומיננטי משמעותית מהאחר. אחוז דומה נמצא אצל התאומים הלא-זהים בני אותו המין (67%). הממצא הזה מראה שבקרב תאומים לא זהים יש לרוב אחד מהתאומים שמנסה להיות ה"בוס", ושמנסה למתצב את עצמו כזה שמשפיע על אחיו או אחותו ומוביל בקשר ביניהם.
לעומת זאת, בקרב תאומים זהים בפחות מחצי מהמקרים יש תאום אחד שמנסה להיות יותר דומיננטי, וברוב המקרים (56%) התאומים דומים במידת הדומיננטיות שלהם. יתכן והדמיון בין התאומים הזהים גבוה יותר מפני שהם זהים גנטית, אך יתכן גם והם פשוט משפיעים זה על זה במידה יותר חזקה, מעצם היותם דומים יותר. בחלק אחר של המחקר שלנו אנו מוצאים כי תאומים זהים מתוארים על ידי הוריהם כיותר הרמוניים במערכת היחסים שלהם, ויתכן שלכן אין מקום לאחד מהם להיות דומיננטי.


2. בזוגות של בן ובת בגיל שלוש, כאשר יש תאום אחד שהוא יותר דומיננטי, זו הבת, ברוב המכריע של המקרים.
כפי שניתן לראות בתרשים 2 (עמודה שמאלית), בזוגות אלה שיעור הבנות שהיו יותר דומיננטיות היה גבוה פי שלושה משיעור הבנים. ראוי לעקוב אחר ממצא זה בעתיד, ולבדוק אם הוא קשור לעובדה שבנות מתפתחות מעט מהר יותר בגיל זה, בהשוואה לבנים.

artilce2
3. בקרב תאומים לא-זהים בני אותו מין יש קשר בין סדר הלידה של התאום לבין הדומיננטיות שלו. ברוב הזוגות (60%), אם היה תאום דומיננטי, היה זה הראשון שיצא לאוויר העולם (תרשים 2, מימין ובאמצע). כאשר הסתכלנו רק על הזוגות שבהם תאום אחד היה הרבה יותר דומיננטי מהאחר האפקט היה חזק יותר – 75% מהתאומים המאד-דומיננטיים היו אלה שנולדו ראשונים.


לכתבה על הנושא בחדשות ערוץ 10 עברו לעמוד הבית.


מאמרים בנושא