התפתחות חברתית בפעוטות תאומים: יחסים עם בני הגיל ועם האם.מקובל, כי בין תאומים בוגרים יש קשר הדוק. אולם מתי מתחיל קשר מיוחד זה? האם הוא קיים גם בהיותם פעוטות? והאם הוא שונה משמעותית מקשרים שהם יוצרים עם ילדים אחרים בגילם?

למעשה, לא הרבה ידוע לנו על הקשר שבין פעוטות תאומים ועל הקשרים בינם לבין בני גילם. מעט ידוע לנו גם על מערכת היחסים עם האם, הנדרשת לטפל בו-זמנית בשני פעוטות. בעקבות הדרישה הכפולה לא מפתיע שאמהות לתאומים משתמשות פחות בתקשורת קולית לשיחה ולהעברת מסרים, ופחות מגיבות ביחס לאמהות לילד יחיד.

מחקר שנערך על 32 זוגות תאומים (בני אותו המין) ניסה לענות על שאלות אלו:

   1. אילו קשרים חברתיים מתפתחים בין ילד תאום לילד זר בן גילו, בתקופות שונות?
   2. מה ההבדל בין קשר בין התאומים לקשר בין תאום וילד זר בן גילו?
   3. כיצד משפיעה איכות הקשר עם האם על היחסים החברתיים של תאום עם ילד זר בן גילו?

כדי לענות על שאלות אלו נתנו לתאומים לשחק 15 דקות אחד עם השני (10 דקות עם צעצועים ו-5 דקות בלי). שני השלבים הבאים של הניסוי נערכו בצורה זהה לחלק הראשון: כל תאום שיחק בנפרד עם תאום שלא הכיר, ואחר כך החליפו בין התאומים, כך שבסופו של דבר כל פעוט שיחק 15 דקות עם אחיו, 15 דקות עם תאום זר, ועוד 15 דקות עם אחיו של התאום הזר.

בזמן שהפעוטות שיחקו, האמהות ישבו בצד על כריות, והתבקשו לא ליזום קשר עם הילד, אך כן להגיב אם יחושו שהילד נזקק להם. כך בדקו את איכות ההתקשרות עם האם, בעזרת "מצב הזר" (strange situation""), שבה סיווגו את הפעוטות להתקשרות בטוחה, התקשרות לא בטוחה-נמנעת, והתקשרות לא בטוחה מתנגדת.

מערך זה של הניסוי נערך כמה פעמים, כשהפעוטות היו בני 6, 9, 12, 18 ו-24 חודשים.

התגלה, כי בשנתם הראשונה פעוטות מתייחסים באופן דומה לבן זוגם התאום ולילד זר. כלומר, בגיל זה (6 ו-9 חודשים) הם עדיין מתקשים להבחין בינהם! לעומת זאת, בשנתם השנייה (גילאי 18 ו-24 חודש) כבר אפשר לראות הבחנה של התאומים בין אחיהם לילדים זרים, והם מראים קשר חברתי רב ומפותח יותר עם התאום, ופחות עם ילד זר. תקופה יוצאת דופן היא גיל 12 חודש, בה תאומים גילו נטייה ליצור קשר רב יותר דווקא עם ילד זר בן גילם, ולא עם התאום שלהם.

בנוסף, המחקר גילה כי הפעוטות אכן מראים יציבות באינטראקציה שלהם, בעיקר מגיל שנה ומעלה. כלומר, פעוט שבילה יותר זמן בקשר עם התאום שלו או עם פעוט אחר בגיל 18 חודשים, עשה זאת יותר גם בגיל 24 חודשים.

נקודה חשובה נוספת שהמחקר גילה היא השפעת איכות ההתקשרות עם האם על היכולות החברתיות של הפעוטות: זוגות פעוטות אשר היו מורכבים משניים שהוגדרו כבעלי התקשרות בטוחה עם האם הראו יותר התנהגות חברתית, ולאורך זמן רב יותר, מאשר זוגות שבהם אפילו אחד מהתאומים היה עם התקשרות לא בטוחה כלשהי. כלומר, יתכן שיש קשר בין טיב ההתקשרות עם האם לאינטראקציה עם בני הגיל כבר בגיל 6 חודשים! ניסיון בשנת החיים הראשונה עם אם חמה ומגיבה יכול לטפח התקשרות בטוחה. ניסיון זה בהתקשרות עם האם יכול לפתח יכולות חברתיות עם בני הגיל.

    מחקר זה התמקד במערכות יחסים של תאומים, ומעניין להשוותו עם ממצאים על מערכות יחסים של ילדים יחידים. חלק מההבדלים וגם חלק מהדמיון מפתיעים!

למשל, מי שציפה למצוא בקרב תאומים יותר התקשרות לא בטוחה, בגלל שהאם אולי פחות זמינה, יופתע לגלות שההתפלגות דומה מאוד בין תאומים לילדים יחידים.

בנוסף, מעניין להשוות בין יכולות חברתיות של תאומים ושל יחידים: אפשר היה לצפות שתאומים יהיו פרו-חברתיים במיוחד, אולם לא נמצאה שום ראיה להימצאות כישורים מיוחדים שכאלה. למעשה ערכו השוואה בגילאי 6 ו-9 חודשים וגילו שבאותם תנאים ילדים יחידים מבלים פי 3 זמן באינטראקציה עם זר, והפנו פי 4 התנהגויות חברתיות לילד זר מאשר התאומים! יש כמה גורמים שעשויים לתרום להבדלים מפתיעים אלו:

   1. גורם מוטיבציוני- תאומים כמעט תמיד אחד בקרבת השני, והאפשרות לקשר עם בן הגיל כמעט תמיד זמינה.
   2. חדר עם צעצועים יותר מיוחד בשבילם מאשר ילד בגילם...
   3. עיכוב בהתפתחות שפה והתפתחות קוגניטיבית אצל תאומים
   4. תאומים מבלים פחות זמן עם אמם.

נקודה שיש להתחשב בה היא שבניסוי הזוג הנצפה תמיד היה מורכב מתאום + תאום, ולא תאום + ילד יחיד. יתכן שהצירוף יצר עמדת נחיתות לתאומים מלכתחילה, בכך ששילבו שני פעוטות חסרי מוטיבציה. יתכן שבאינטראקציה של תאומים עם ילדים יחידים היו מתקבלות תוצאות שונות.

לסיכום, המחקר הנוכחי מספק אינפורמציה על העלייה במערכת יחסים חברתיות בתאומים. עם מחקרים נוספים בנושא נוכל להבין טוב יותר איך סביבה מיוחדת שנוצרת על ידי תאומים משפיעה על ההתפתחות.

 

סוכם על ידי ונדל, מחקר התאומים הישראלי

 

המקור למאמר:

Social Development in Infant Twins: Peer and Mother-Child relationships.

Debora Lowe Vandell, Margaret Tresch Owen, Kathy Shores Wilson, V. Kay Handerson.

 

מאמרים בנושא