התקשרות רגשית ומערכות יחסים של תאומים בוגרים


הקשרים הבין-אישיים בין תאומים תוארו תמיד כייחודיים ואינטימיים, למרות זאת מחקרים מעטים חקרו את טבע מערכות היחסים עצמן. המאמר של טנקרדי ופריילי מציע את תיאורית ההתקשרות (Attachment Theory) של ג'ון בולבי כמסגרת עבודה להבנת טבע מערכות היחסים בין תאומים בוגרים.

לעיון נוסף:

Tancredy, C. M., & Fraley, R. C. (2006). The nature of adult twin relationships: An attachment-theoretical perspective. Journal of Personality and Social Psychology, 90, 78-93.,


מאמרים בנושא